Kurser och Utbildningar

Välkommen till SBA Drift’s kurser och utbildningar inom brandskydd, heta arbeten och LABC – Hjärt och lungräddning. Vi som håller i utbildningarna har flera års erfarenhet inom dessa ämnen och använder oss både av Brandskyddsföreningens material samt egna erfarenheter och kunskaper.

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade vid Statens Räddningsverk. Våra instruktörer är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige och har den kompetensnivå som Utbildningskommittén ställer krav på.