Brandskyddskontrollant

Utbildning för dig som har ansvar för att utföra kontroller i det systematiska brandskyddsarbetet. Vår utbildning går igenom grunderna i hur du effektivt och enkelt arbetar med kontrollerna och uppföljning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som praktiskt utför brandskyddskontroller.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna ha kunskap om:

  • Att förstå kraven i SBA i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.
  • Att på ett effektivt sätt organisera och planera den praktiska brandskyddskontrollen.
  • Att kunna delta i planeringen av brandsäkerheten vid ombyggnation och förändringar i verksamheten.
  • Att utföra kontrollverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandskyddskontroller utförs samt behov av åtgärder före, under och efter kontroll.
  • Att kunna dokumentera fel och brister i SBA system.

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade vid Statens Räddningsverk.
I utbildningen inkluderas ett platsbesök för att företagsanpassa kursen.

Kursansvarig

Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
070 773 54 29
lennart@sbadrift.se

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.