Grundläggande Brandskyddsutbildning

En återkommande utbildning i brandskydd höjer riskmedvetenheten hos människor samt ökar handlingsberedskapen om brand skulle uppstå. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ställer krav på att alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete och intern brandskyddskontroll. Att ha bra utrustning och organisation mot brand hjälper oftast inte om människorna i organisationen inte vet hur man ska hantera släckutrustningen och det inbyggda brandskyddet.

Räddningstjänstens brandsyneverksamhet har upphört och ersätts med tillsyn att arbetsplatsen infört ett eget systematiskt brandskyddsarbete. En del i det systematiska brandskyddsarbetet är utbildning av personalen. Vi erbjuder brandskyddsutbildning, som under 4 timmar genomförs på er arbetsplats. Max 20 deltagare vid varje tillfälle. I utbildningarna ingår släckpraktik. Kursen vänder sig till alla typer av verksamheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla på företaget/verksamheten. Personalen blir väl förberedd och kan hantera ett brandtillbud.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha kunskap om:

  • Vanliga brandrisker samt förebyggande åtgärder mot brand och brand-begränsande åtgärder.
  • Rätt val och hanterande av släck-utrustning.

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade vid Statens Räddningsverk.

I utbildningen inkluderas ett platsbesök för att företagsanpassa kursen.

Kursansvarig

Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
070 773 54 29
lennart@sbadrift.se

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.