Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Behöver du förbättra din verksamhets systematiska brandskyddsarbete (SBA)? Eller funderar du fortfarande på vad SBA egentligen innebär? Då är det dags att komma igång, ett systematiskt brandskyddsarbete är nämligen ett lagkrav. Dessutom skyddar det dina medarbetare och fastigheter från de skador som kan uppstå vid en brand.

Hur ser säkerheten inom brand ut på ditt företag? Du köpte ju några brandsläckare, men står de kanske kvar i sina kartonger i förrådet? Ingen fara, vi hjälper dig att se över ert nuvarande brandskydd samt gör upp en plan för brandsäkerheten i dina lokaler och för din personal.

Lagen

Enligt Lagen om skydd mot olyckor måste den som brukar byggnad vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid en brand. Det kräver ett regelbundet, organiserat och systematiskt arbete, ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Vi hjälper bland annat till med:

  • Granskning & framställande av brandritningar/skisser.
  • Brandteknisk rådgivning via möten & telefon.
  • Brandtekniska beräkningar.
  • Upprättande av brandskyddsdokumentationer.
  • Kontroll av brandskydd under & efter byggtiden.
  • Sakkunnighetsintyg & slutbesked/slutbevis inom brandområdet.