Drift & Skötsel

Vi kan erbjuda våra kunder allt inom fastighetsdrift och skötsel. Våra kunder är främst kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar men vi riktar oss även till kommuner och specialfastigheter.

Läs mer om skötsel & drift

OVK

OVK görs för att mäta inomhusklimatet samt för att se att ventilationssystemen fungerar. Vi kommer också med förslag på hur energiåtgången kan minskas, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Läs mer om OVK

Energideklaration

Vi utför energideklarationer med kartläggning av fastighetens energianvändning, radonhalter samt kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Allt för en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö.

Läs mer om Energideklaration

Energioptimering

Vi utför tillsyn och optimering på system för värme, kyla, ventilation, el och VA. Vi tar fram investeringsförslag och hjälper dig sedan hela vägen från investeringsbeslutet till själva installationen.

Läs mer om Energioptimering

Statusbesiktning Fastighet

Vi ser över era fastigheter och bedömer skick och återstående livslängd. En statusbesiktning ger en ökad insikt om fastighetens status, prestanda och livslängd och klarlägger kommande investeringar.

Läs mer om Statusbesiktning

Brandinventering

Hur ser brandsäkerheten ut i din fastighet? Har du koll på brandsläckare och utrymningsplaner? Och hur ser brandskyddet ut under ett bygge? Vi hjälper dig med allt inom brand!

Läs mer om Systematiskt brandskyddsarbete

Brandlarm & Sprinkler

Vi arbetar med att sköta brand- och sprinkleranläggningar där fastighetsägaren, inte har kompetens eller utav tidsbrist inte kan avprova och sköta anläggningarna enligt gällande lagar.

Läs mer om Brandlarm & Sprinkler

Utbildningar

Välkommen till SBA Drift’s kurser och utbildningar inom brandskydd, heta arbeten och LABC – Hjärt och lungräddning. Vi vänder oss mot stora och små företag och fastighetsägare som vill ha en säkrare arbetsplats.

Läs mer om våra utbildningar