Grundläggande Brandskyddsutbildning

En återkommande utbildning i brandskydd till personalen höjer riskmedvetenheten samt ökar handlingsberedskapen om brand skulle uppstå.

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ställer krav på att alla arbetsplatser, företag och verksamheter ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete och intern brandskyddskontroll av en brandskyddsansvarig.

Att ha bra brandskyddsutrustning och organisation mot brand hjälper oftast inte om människorna i organisationen inte vet hur man ska hantera den släckutrustning som finns och hur de ska agera när brand uppstår.

Räddningstjänstens brandsyneverksamhet har upphört och ersätts med tillsyn att arbetsplatsen infört ett eget systematiskt brandskyddsarbete. En del i det systematiska brandskyddsarbetet är utbildning av personalen.

Vi erbjuder brandskyddsutbildning, som under 4 timmar genomförs på er arbetsplats. Max 20 deltagare vid varje tillfälle. Kursen vänder sig till alla typer av verksamheter.

Komplettera gärna utbildningen med Utrymningsövningar. Vi skräddarsyr utbildningarna efter era önskemål och behov.

Brandövning med personal på ett företag

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla på företaget/verksamheten. Personalen blir väl förberedd och kan hantera ett brandtillbud.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs har deltagarna lärt sig:

 • De vanligaste brandriskerna och hur dessa kan förebyggas.
 • Hur man ska agera vid en brand.
 • Att välja rätt val av släckutrustning och veta hur dessa ska hanteras.
 • Att släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.
 • Hur systematiskt brandskyddsarbete bedrivs samt förstå det individuella ansvaret.

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade via Statens Räddningsverk.

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.

  Kursansvarig

  Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
  070 773 54 29
  lennart@sbadrift.se