STATUSBESIKTNING FASTIGHET

En statusbesiktning innebär att vi för en översyn på teknikinstallationer i fastigheten och bedömer skick och återstående livslängd på dessa. En statusbesiktning ger en ökad insikt om anläggningens status, prestanda och återstående livslängd och kan klarlägga kommande investeringsbehov.