Brandfarliga arbeten

Varje år sker ett stort antal bränder på grund av bristande kunskap om risker vid brandfarliga arbeten. Brandorsaken kan vara gnistbildning eller ovarsamhet vid arbete med öppen låga. Följden blir ofta stora materiella skador.

På grund av detta har man från försäkringsbolagen tillsammans med SVEBRA och Sveriges Byggindustrier infört tvingande säkerhetsregler vid tillfälliga brandfarliga arbeten. Detta innebär att alla som arbetar med och som sitter brandvakt eller fungerar som tillståndsansvarig vid brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser, skall ha genomgått en obligatorisk utbildning för att vara behörig.

Med brandfarliga arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärning, lödning, torkning och övrig arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Efter genomförd kurs utfärdas ett certifikat Brandfarliga Arbeten och ett godkännande av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Certifikatet ger godkända kursdeltagare behörighet att ansvara för, bevaka samt uföra ”brandfarliga arbeten”. Certifiering utfärdas digitalt via dator, surfplatta eller smartphone, ta gärna med det till kursen om du har något av detta.

Kvinnlig svetsare i arbete

Målgrupp

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför brandfarliga arbeten eller som anlitas som brandvakt.

Kursbeskrivning Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.

    Kursansvarig

    Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
    070 773 54 29
    lennart@sbadrift.se