Brandlarm och sprinkler

Brandrisk finns tyvärr på alla företag och i alla fastigheter och verksamheter. Det kan vi inte komma ifrån. Brand uppstår oväntat och kan starta med en obevakad kaffebryggare i lunchrummet.

Se till att ha rätt brandlarm installerat i er fastighet – och rädda liv! Med ett automatiskt brandlarm upptäcker du branden i tid och minskar därmed risken att branden sprider sig.

Vi hjälper er med:

  • Brandlarm
  • Sprinkleranläggning
  • Utrymningslarm
  • Besiktning av rökluckor
  • Utbildning

Läs även om hur vi kan hjälpa er verksamhet med ett heltäckande brandskyddsarbete.

Utrymningslarm

Boverkets byggregler kräver ett utrymningslarm för samlingslokaler, hotell och bostäder. Ett utrymningslarm aktiveras inte bara vid brand utan aktiveras även vid gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara.

Rökluckor

Rökluckor är installerade i många fastigheter och är nödvändiga för att ventilera ut brandgaser vid en eventuell brand. Du ska inspektera och underhålla rökluckor eller alternativ ventilation kontinuerligt.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare. Om ni saknar rökluckor kan ventilation ske genom vanliga öppningsbara fönster. Det är viktigt att ni på företaget har koll på vad som gäller hos just er och i er fastighet.

Utbildning - Anläggningsskötare Brandlarm

Utbildningen vänder sig till dig om är ansvarig för brandlarmet i din fastighet samt till dig som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet. Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Anläggningsskötare brandlarm
Brandsprinkler i taket på en fastighet

Brandlarmsanläggningar och sprinkleranläggningar

Brandlarm och dess anläggning upptäcker tidigt en brand. Men för att en brandlarmanläggning ska uppnå sitt syfte krävs att man gör den tekniska installationen på rätt sätt och att underhåll sker kontinuerligt.

Vi sköter brandlarm- och sprinkleranläggningar där fastighetsägaren, entreprenören eller företaget i saknar kompetens eller utav tidsbrist inte kan avprova och sköta anläggningarna enligt gällande krav.

Vi utför månads- och kvartalsprov och ser till att anläggningen alltid är i fullgott skick samt att revisionsbesiktningar blir utförda inom rätt intervall.

Vi gör en oberoende genomgång av anläggningar oavsett fabrikat och är behjälpliga med att förmedla installationer till någon av våra samarbetspartners.

Kontakta oss så berättar vi mer!