Anläggningsskötare Brandlarm

Många ser kanske brandlarm som något självklart på ett företag. Men hur många vet egentligen hur ett brandlarm fungerar och hur det ska underhållas? Ett brandlarm är ett oerhört viktigt system som bidrar till att rädda liv och att reducera stora tråkiga kostnader. Och visste ni att enligt försäkringbolagens regler ska byggnader med automatiskt brandlarm ha minst två utsedda anläggningsskötare? Vår utbildning inom Anläggningsskötare Brandlarm är till för den ansvarige på ert företag och finns till för att skapa en trygghet i hens roll.

Brandskyddskontrollant inspekterar brandlarm

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den personen/de personerna på företaget som är ansvarig för brandlarmet och de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet. Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

 • Ha kännedom om regelverk kring brand- och utrymningslarm.
 • Förstå brand- och utrymningslarmets uppbyggnad och funktion.
 • Förstå omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder.
 • Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs.
 • Kunna arbeta systematiskt för att minska risken för onödiga larm.
 • Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov.

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade vid Statens Räddningsverk.

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.

  Kursansvarig

  Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
  070 773 54 29
  lennart@sbadrift.se