Energioptimering

Energioptimering innebär att din fastighets installationer samverkar och fungerar så bra som möjligt så att driftskostnaderna minskar och önskat inomhusklimat uppnås. Energikostnaden är en av de största kostnaderna för fastighetsägare och att optimera användningen av befintliga system kan ge stora besparingar.

Vi utför tillsyn och optimering på system för värme, kyla, ventilation, el och VA.
Vi både beräknar och tar fram investeringsförslag och hjälper dig sedan hela vägen från investeringsbeslutet till själva installationen. Energioptimering kan göras för ett specifikt system eller för en hel fastighet.

Det är också viktigt att tänka på att justera driftparametrar när lokaler och verksamheter förändras. Genom ett långsiktigt samarbete lär vi känna dig och din fastighet och hjälper till med energioptimeringen enligt dina förutsättningar.

Energioptimering mätinstrument