Brandskyddsarbete

Hur ser ert brandskyddsarbete ut på ditt företag eller i din verksamhet? Du köpte ju några brandsläckare, men står de kvar i förrådet? Om du inte klart och tydligt kan redogöra för ditt företags brandskydd är det dags att du tar tag i det! Brandskyddsarbetet i din verksamhet måste prioriteras  då det kan handla om liv eller död samt kan bli oerhört kostsamt om olyckan är framme.

Vad säger lagen?

Det är lag i Sverige att alla företag och dess fastigheter ska ha ett pågående och fungerande brandskyddsarbete. Du ska metodiskt gå igenom ditt behov av brandskydd och säkerställa att lagarna följs. Några av de saker som du måste se över är: uppsättning av företagets policies, rutiner, utbildning till personal, teknisk brandskyddsbeskrivning, insatsplan, underhåll och kontinuerlig uppföljning.

Brandskyddsarbetet gäller för alla organisationer, företag och verksamheter, stora som små. Ledningen på företaget har alltid det yttersta ansvaret men kan utse en säkerhetsansvarig, en brandskyddsansvarig och ett skyddsombud för att fördela arbetsuppgifterna. Övrig personal är såklart också också viktiga medarbetare i arbetet.

Osäker på hur ditt brandskydd ser ut på företaget? Vi hjälper dig med detta och skapar tillsammans en trygg arbetsplats för dig och din personal!

Utrymningsskyld i en fastighet på ett företag

Utbildning i brandskyddsarbete

Våra kunniga instruktörer ser till att du och din personal får en grundläggande brandskyddsutbildning som skapar trygga och säkra arbetsmiljöer.

Kursen vänder sig till alla personal i verksamheten och är efter avslutad utbildning väl förberedd och kan hantera ett brandtillbud.

Grundläggande brandskyddsutbildning
Brandsprinkler i taket på en fastighet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Ingen verksamhet är den andra lik men med ett systematiskt brandskyddsarbete skapar vi rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar.

Vi hjälper ert företag med

  • Rådgivning via fysiska möten & telefon.
  • Brandtekniska beräkningar.
  • Upprättande av brandskyddsdokumentationer.
  • Upprättande av brandsläckare, brandlarm och övrig brandskyddsutrustning.
  • Granskning & framställande av brandritningar / utrymningsplaner & skisser.
  • Sakkunnighetsintyg & slutbesked / slutbevis inom brandområdet.
  • Utbildning för personal i brandskydd
  • Utrymningsövningar för personal
Brandövning med personal på ett företag