Fastighetsskötsel och drift

Vi erbjuder allt inom fastighetsskötsel och drift. Med kompetent, utbildad och engagerad personal är vi redo att ta oss an alla typer av fastigheter. Våra kunder är främst kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar men vi riktar oss även till kommuner och specialfastigheter.

Våra starka sidor som företag inom drift och skötsel är att vi alltid ser oss som ett lag och tar del av varandra olika kompetenser och erfarenheter. Vi strävar alltid efter långsiktiga och hållbara avtal med våra kunder men kan även rycka ut för att släcka era akuta bränder. Tillsammans med våra professionella och pålitliga samarbetspartners kan vi erbjuda en heltäckande drift- och skötselentreprenad, anpassad efter våra kunders behov.

Fastighet med plåtvägg och vägglampa

Drift

De flesta moderna fastigheter har mycket effektiva system för ventilation installerade, vilka möjliggör ett optimalt klimat till låg energiförbrukning. Men dessa system är avancerade och kräver tillsyn och optimering för att fungera väl under fastighetens livscykel. Vi har specialutbildade drifttekniker som bevakar och justerar kundernas system i syfte att skapa nöjdare hyresgäster och lägre driftkostnader.

Skötsel

Vi står för en kontinuerlig tillsyn och fastighetsskötsel av kundernas byggnader. Målet är att hålla fastigheterna i rätt skick och på så sätt skapa nöjda hyresgäster. Våra drifttekniker och fastighetsskötare avhjälper snabbt eventuella fel i fastigheterna, ofta långt innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador på fastigheten.

Felanmälan

Vi ger våra kunder felanmälan dygnet runt via hemsida, mail eller telefon. Vi stävar alltid efter att så fort som möjligt åtgärda de problem som uppstått och med en nära och snabb återkoppling till kunden.

Kontakta oss så berättar vi mer!