Brandskyddsansvarig / Brandskyddskontrollant

Utbildningen Brandskyddsansvarig är för dig som har ansvaret att utföra kontroller i det systematiska brandskyddsarbetet i er fastighet. Vår utbildning går igenom grunderna i hur du effektivt och enkelt arbetar med kontrollerna och uppföljning.

Alla företag och verksamheter måste enligt lag om skydd mot olyckor arbeta med brandskydd och ha en brandskyddsansvarig på plats i verksamheten. Du som är brandskyddsansvarig har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen på företaget har och får rätt utbildning inom området.

Man som gör en checklista över brandskydd på ett företag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som praktiskt utför brandskyddskontroller.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Att förstå kraven i SBA i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.
 • Att på ett effektivt sätt organisera och planera den praktiska brandskyddskontrollen.
 • Att kunna delta i planeringen av brandsäkerheten vid ombyggnation och förändringar i verksamheten.
 • Att utföra kontrollverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandskyddskontroller utförs samt behov av åtgärder före, under och efter kontroll.
 • Att kunna dokumentera fel och brister i SBA system.

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade vid Statens Räddningsverk.
I utbildningen inkluderas ett platsbesök för att företagsanpassa kursen.

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.

  Kursansvarig

  Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
  070 773 54 29
  lennart@sbadrift.se