LABC – Hjärt och Lungräddning

Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. De första minuterna kan alltså vara avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar minuterna innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna.

L- ABC = Lägesbedömmning – Andning – Blödning – Chock
HLR = Hjärt- lungräddning

Docka som används till hjärt- och lungräddning

Målgrupp

Kursen vänder sig mot företag och personal som vill förbättra sin sjukvårdskunskap samt få mera kunskap om Hjärt och lungräddning. Certifikat erhålls i HLR (hjärt- och lungräddning). Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Att snabbt och korrekt undersöka, larma och agera efter LABC.
 • Att snabbt och korrekt undersöka, larma och ta hand om medvetslös person med andningsstopp och patient med hjärtstopp.
 • Att känna sig motiverad och säker på att starta upp och utöva tekniken för hjärt och lungräddning.

Kursinnehåll LABC

 • Lägesbedömmning
 • Organisera & handla på en olycksplats
 • Andning/puls
 • Skapa fria luftvägar
 • tabilt sidoläge
 • Mun-till mun-andning vid andningstopp
 • Stoppa stora blödningar
 • Förebygga cirkulationssvikt/skadechock

Kursinnehåll Hjärt och Lungräddning

 • Behandla luftvägsstopp vid blockerad luftväg
 • Ge bröstkompressioner vid hjärtstopp
 • Examination

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade vid Statens Räddningsverk.
I utbildningen inkluderas ett platsbesök för att företagsanpassa kursen.

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.

  Kursansvarig

  Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
  070 773 54 29
  lennart@sbadrift.se