Utrymningsövningar

Vid en brand förändras situationen kritiskt på bara ett par minuter vilket innebär stora risker för de drabbade. genom att utbilda personalen i hur man ska agera när en utrymning är nödvändig säkerställer man att en nödsituation kan hanteras på ett effektivt och säkert sätt.

Personal som genomför en utrymningsövning
Utrymningsskyld i en fastighet på ett företag

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla anställda inom företaget som ansvarar
för utrymning av arbetslokal eller annat utsett område.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Att kunna agera som utrymnmingsledare.
 • Att aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget.
 • Att ha kunskap i att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera övrig personal om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller.

Kursinnehåll

 • SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete.
 • Organisation i företaget.
 • Utrymningsledarens roll.
 • Utrymningsmetodik
 • Brandteori (uppkomst, spridning och brandförlopp).
 • Vad och vilka hotas av en brand.
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckmedel, vilka släckmedel finns.
 • Ev. utrymningsövning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lagen om skydd mot olyckor ligger till grund för kursen. Kursen hålls företagsanpassad och vi håller gärna kurs på plats hos er.

Våra instruktörer

Våra instruktörer är alla erfarna brandbefäl med specialkunskaper i förebyggande brandskydd och utbildade vid Statens Räddningsverk.
I utbildningen inkluderas ett platsbesök för att företagsanpassa kursen.

Anmälan

Anmälan skickas till info@sbadrift.se eller via formuläret nedan.

  Kursansvarig

  Lennart Heneskär, Sakkunnig brand
  070 773 54 29
  lennart@sbadrift.se