Våra tjänster

Vi hjälper till med allt ifrån Drift & Skötsel till Brandskydd, Energioptimering och kostnadseffektivisering. Vi erbjuder även kurser och utbildningar inom brandskydd, heta arbeten och hjärt och lungräddning.

Drift & Skötsel

Vi kan erbjuda våra kunder allt inom fastighetsdrift och skötsel. Våra kunder är främst kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar men vi riktar oss även till kommuner och specialfastigheter.

OVK

OVK görs för att mäta inomhusklimatet samt för att se att ventilationssystemen fungerar. Vi kommer också med förslag på hur energiåtgången kan minskas, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Energideklaration

Vi utför energideklarationer med kartläggning av fastighetens energianvändning, radonhalter samt kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Allt för en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö.

Energioptimering

Vi utför tillsyn och optimering på system för värme, kyla, ventilation, el och VA. Vi tar fram investeringsförslag och hjälper dig sedan hela vägen från investeringsbeslutet till själva installationen.

Statusbesiktning Fastighet

Vi ser över era fastigheter och bedömer skick och återstående livslängd. En statusbesiktning ger en ökad insikt om fastighetens status, prestanda och livslängd och klarlägger kommande investeringar.

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Hur ser brandsäkerheten ut i din fastighet? Har du koll på brandsläckare och utrymningsplaner? Och hur ser brandskyddet ut under ett bygge? Vi hjälper dig med allt inom brand!

Brandlarm & Sprinkler

Vi arbetar med att sköta brand- och sprinkleranläggningar där fastighetsägaren, inte har kompetens eller utav tidsbrist inte kan avprova och sköta anläggningarna enligt gällande lagar.